Nakliyat Sigortası 
0 344 231 30 30 senturksigortacilik@hotmail.com

Nakliyat Sigortası


Nakliyat Emtea Sigortası, herhangi bir yükün, onu taşımaya uygun karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu nakil vasıtalarıyla bir yerden bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları  poliçede belirlenmiş Nakliyat Sigortası Genel Şartlar ve Özel Şartlar kapsamında güvence altına alan sigorta türüdür.

Zira çarpma, soygun, batma gibi olaylara karşı önlem alınması gerekmektedir. Bu da nakliyat sigortası tarafından sağlanmaktadır.

Nakliyat sigortasının genel şartları nelerdir?

İlk maddeye göre her türlü ziya veya hasarlar sigortacıya ait olacak. Denizde oluşan kazalar için geçerli olacak.

İkinci maddeye göre gemiler çatışırsa sigorta dışında tutmamakta. Bomba gibi terör olayları sigortaya dahil değildir.

Üçüncü maddeye göre grevcilerin vereceği hasarlar sigorta dışındadır.

Dördüncü maddeye göre paslanma, kırılma, çalma olaylarını sigorta aksi bir sözleşme olmadan zarara uğrama olasılığını sağlamaz.

Beşinci maddeye göre kaçakçılık ve gizli ticaret sigortaya dahil bir olay olarak gözükmemektedir.

Altıncı maddeye göre malların dağılıp saçılması kuruması gene sigorta dışı bir olaydır.

Yedinci maddeye göre kibrit, kimyasal madde gibi kolay tutuşan maddelere herhangi bir şey olursa sigorta dışı kalır.

Sekizinci maddeye göre sigorta malların gemi kiracısı tarafından nakledildiği anda başlar.


copright by ddgweb © 2019 tüm hakları saklıdır